JAARREKENING

Toelichting op de balans

Toelichting op de balans

Afschrijvingsmethoden
Voor de waarderingsgrondslagen en de methoden van afschrijven wordt verwezen naar het hoofdstuk Uitgangspunten financiële verslaglegging .

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2023 15:30:49 met de export van 05/09/2023 08:50:51