De gemeente Houten presenteert u de digitale jaarstukken over 2022. In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over de gemeentelijke inspanningen en de besteding van middelen in 2022. Per programma wordt verslag gedaan van belangrijke ontwikkelingen, financiële uitgaven en resultaten. Het jaarverslag 2022 is tevens via een pdf te downloaden.

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2023 15:30:49 met de export van 05/09/2023 08:50:51