Bestuurlijke beschouwingen

Bestuurlijke beschouwingen 2022

Deze beschouwingen gaan in op het financieel resultaat van de jaarrekening 2022 en de afwijking hiervan ten opzichte van de actuele begroting 2022 en de belangrijkste inhoudelijke ontwikkelingen in 2022 binnen de begrotingsprogramma's.

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2023 15:30:49 met de export van 05/09/2023 08:50:51