Programmaverantwoording

Programma Goede bereikbaarheid

Inleiding

Zie de bestuurlijke beschouwingen voor een samenvatting van dit programma.

De Monitor Sociale Kracht wordt nog slechts één keer per twee jaar uitgevraagd. In 2022 heeft dit onderzoek niet plaatsgevonden. Voor veel effectindicatoren zijn daarom geen recente gegevens beschikbaar en staat er een "X" in de kolom "realisatie 2022".

Betrokkenheid verbonden partijen
De eerste fase van het project last mile bedrijventerreinen, het verzamelen van data omtrent reisgedrag van werknemers, is uitgevoerd. Op basis van de analyse van het verplaatsingsgedrag van werknemers nemen bedrijven maatregelen voor de verduurzaming van het reisgedrag en stimuleert de gemeente dit reisgedrag door (fiets)projecten waardoor deze last mile aantrekkelijker wordt.
We werken verder aan de projecten uit de mobiliteitsvisie Eiland van Schalkwijk. We onderzoeken samen met buurgemeenten of er een pilot onderzoek kan worden uitgevoerd naar het verminderen van overlast door motoren, we gaan samen met de provincie Gelderland, provincie Utrecht en Culemborg verder met een verkennend onderzoek naar een fietsbrug over de Lek tussen Schalkwijk en Culemborg en we werkenmet onze partners verder in het onderzoek naar de sterke Lekdijk.

In 2022 loopt de pilot met fietsbetonplaten die het zettingsproces tegengaan door op de Kanaaldijk
Oost.

In 2021 zijn permanente fietstelpunten in de gemeente Houten en omliggende fietsroutes geplaatst. Op basis van de intensiteiten en snelheidsverschillen monitoren we ontwikkelingen op de fietspaden.
In 2022 werken we mee aan een langelijk onderzoek over (snelheids)gedrag op de fietspaden.
Dit onderzoek wordt via de F10 uitgevoerd. NB Houten is een van de gemeenten die is aangesloten bij de F10, een samenwerking/netwerk van de gemeenten die kennis en ervaring delen en streven naar een hoge kwaliteit van fietsvoorzieningen en mogelijkheden.

Door Covid-19 staan de reizigersaantallen in het OV in Houten onder druk. Dit kan gevolgen hebben voor het serviceniveau in de nieuwe concessie Regio Utrecht die 2025 ingaat. Desondanks zet de gemeente in op het behoud van verbindingen met de plaatsen rondom de gemeente Houten. Hierin werken we samen met de provincie en buurgemeenten.

De eerste fase van last mile bedrijventerreinen, het verzamelen van data omtrent reisgedrag van werknemers, is uitgevoerd. Deze eerste fase is uitgevoerd in samenwerking met ondernemend Houten en de fietsersbond. Op basis van de analyse van het verplaatsingsgedrag van werknemers nemen bedrijven maatregelen voor de verduurzaming van het reisgedrag en stimuleert de gemeente dit reisgedrag door projecten waardoor de last mile aantrekkelijker wordt.

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2023 15:30:49 met de export van 05/09/2023 08:50:51