Programmaverantwoording

Programma Betrokken bij de samenleving

Inleiding

Zie de bestuurlijke beschouwingen voor een samenvatting van dit programma.

De Monitor Sociale Kracht wordt nog slechts één keer per twee jaar uitgevraagd. In 2022 heeft dit onderzoek niet plaatsgevonden. Voor veel effectindicatoren zijn daarom geen recente gegevens beschikbaar en staat er een "X" in de kolom "realisatie 2022".

Betrokkenheid verbonden partijen
Bij dit programma zijn geen verbonden partijen betrokken.

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2023 15:30:49 met de export van 05/09/2023 08:50:51