Paragrafen

Paragraaf Grondbeleid

Inleiding

Woningbouw
In 2022 zijn in gemeente Houten 330 nieuw gebouwde woningen opgeleverd. Het gaat om 67 eengezinswoningen en 263 appartementen dit zijn onder andere de appartementencomplexen De Kiem (sociale huur), Eikenhout (sociale huur, midden huur en koop), Het Vertrouwde Dorp Tuibrug en Hofspoor (betaalbare koop), Zijdemos en Merantihout.Daarnaast op diverse locaties (’t Goy en Hofstad 3B) eengezinswoningen. Het project Lindeoord (sociale huur, koop) zal start bouw hebben in het voorjaar van 2023.

Kantorenmarkt
Conform het kantorenbeleid worden er geen kavels meer uitgegeven voor de bouw van kantoren. Het beleid is gericht op het reduceren van kantoormeters. Dat maakt dat de op dit moment beschikbare/leegstaande kantoren hetzij worden verduurzaamd opnieuw verhuurd danwel dat er transformatieplannen worden voorbereid om wonen mogelijk te maken. Zoals is gebeurd met de kantoorgebouwen De Zoom en De Terp op de Molenzoom onder de projectnaam Luno.

Bedrijventerreinen en Voorzieningengebieden
In 2022 zijn er in totaal 4 kavels verkocht op de volgende locaties: De Weteringhoek (1), De Kruisboog (1), De Meerpaal (1) en SWL Meerpaal (1).
Het aantal beschikbare kavels is na opmaken van de jaarrekening 2022 is nog zeer minimaal te weten op de locaties Kruisboog/Weteringhoek 3 kavels, De Meerpaal 1 kavel en Werklandschap Meerpaal 2 kavels.

Deze pagina is gebouwd op 10/19/2023 15:30:49 met de export van 05/09/2023 08:50:51