Paragrafen

Paragraaf Verbonden partijen

Paragraaf Verbonden partijen

Inleiding

In deze paragraaf van de jaarstukken geven we een integrale beschouwing van onder meer de relevante maatschappelijke ontwikkelingen en beleidsvoornemens van onze verbonden partijen (gemeenschappelijke regelingen respectievelijk vennootschappen) en het samenwerkingsverband U10. De U10 betrekken we erbij, omdat het een netwerk van samenwerkende gemeenten is en vanwege de grote lokale en regionale relevantie.

Speciale aandacht gaat uit naar het belang dat de verbonden partij voor Houten heeft. Aan de hand hiervan kan de raad beoordelen in hoeverre onze lokale doelstellingen via de verbonden partijen gerealiseerd worden.

Opbouw paragraaf
Het overzicht in deze paragraaf is gebaseerd op een indeling naar drie verschillende samenwerkingsvormen (gemeenschappelijke regelingen, vennootschappen en overige samenwerkingsvormen).

We geven per verbonden partij inzicht over:

  • de visie op iedere verbonden partijen gerelateerd aan de doelstellingen van de gemeente Houten;
  • het bestuurlijk en financieel belang;
  • de realisatie van haar beleidsvoornemens 2022;
  • de risico’s
Deze pagina is gebouwd op 10/19/2023 15:30:49 met de export van 05/09/2023 08:50:51