Programmaverantwoording

Programma Duurzame leefomgeving

Inleiding

Zie de bestuurlijke beschouwingen voor een samenvatting van dit programma.

De Monitor Sociale Kracht wordt nog slechts één keer per twee jaar uitgevraagd. In 2022 heeft dit onderzoek niet plaatsgevonden. Voor veel effectindicatoren zijn daarom geen recente gegevens beschikbaar en staat er een "X" in de kolom "realisatie 2022".

Overzicht verbonden partijen

  • Samenwerking in de U16 aan de Regionale Energie Strategie.
  • Regionale samenwerking met U-thuis.
  • Afval Verwijdering Utrecht (AVU)
Deze pagina is gebouwd op 10/19/2023 15:30:49 met de export van 05/09/2023 08:50:51